An Giang triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2024

An Giang triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2024