Phú Tân tập trung kiểm soát dịch bệnh COVID-19, không để lây sang các địa phương lân cận

Phú Tân tập trung kiểm soát dịch bệnh COVID-19, không để lây sang các địa phương lân cận