Dịch COVID-19: Tiếp tục hoãn Hội chợ điện thoại di động toàn cầu 2021

Dịch COVID-19: Tiếp tục hoãn Hội chợ điện thoại di động toàn cầu 2021