iPad và MacBook sắp được sản xuất tại Việt Nam?

iPad và MacBook sắp được sản xuất tại Việt Nam?