Nhu cầu về máy chơi game PS5 tăng vọt trong đại dịch

Nhu cầu về máy chơi game PS5 tăng vọt trong đại dịch