Oppo tính sản xuất chip riêng cho smartphone

Oppo tính sản xuất chip riêng cho smartphone