Facebook phát hành tính năng "trợ giúp cộng đồng" phòng chống COVID-19

Facebook phát hành tính năng "trợ giúp cộng đồng" phòng chống COVID-19