Khai mạc chương trình vui Tết Trung thu tại Hoàng thành Thăng Long

Khai mạc chương trình vui Tết Trung thu tại Hoàng thành Thăng Long