BTS thắng đậm tại giải thưởng People's Choice Awards 2021

BTS thắng đậm tại giải thưởng People's Choice Awards 2021