"Nhím Sonic" lập kỷ lục doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại

"Nhím Sonic" lập kỷ lục doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại