41 thí sinh lọt chung kết "Hoa khôi sinh viên Việt Nam"

41 thí sinh lọt chung kết "Hoa khôi sinh viên Việt Nam"