Hẹn nhau khi hết dịch: Ta sẽ làm gì đầu tiên?

Hẹn nhau khi hết dịch: Ta sẽ làm gì đầu tiên?