Thông báo

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm đầu tư – Phát triển hạ tầng và Hỗ trợ doanh nghiệp Khu Kinh tế tỉnh An Giang năm 2024

11/06/2024

Căn cứ Quyết định số 512/QĐ-TTHT, ngày 07 tháng 6 năm 2024 của Giám đốc Trung tâm Đầu tư – Phát triển hạ tầng và Hỗ trợ doanh nghiệp Khu Kinh tế tỉnh An Giang (viết tắt là trung tâm) về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại trung tâm năm 2024.

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2024: 08 chỉ tiêu.

  • Vị trí Kế toán viên: 01 chỉ tiêu.
  • Vị trí Chuyên viên về Quản trị công sở: 01 chỉ tiêu.
  • Vị trí Quản lý dự án đầu tư, xây dựng hạng III: 01 chỉ tiêu.
  • Vị trí Xử lý viên ô nhiễm hạng III: 04 chỉ tiêu.
  • Vị trí Phân tích thí nghiệm viên hạng III: 01 chỉ tiêu.

2. Yêu cầu về điều kiện, vị trí, hình thức tuyển dụng và trình độ chuyên môn: Vui lòng xem chi tiết thông báo trên Cổng Thông tin điện tử Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh An Giang: www.bqlkkt.angiang.gov.vn.

3. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 12/6/2024 đến hết 11/7/2024 (trong giờ hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu).

4. Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng trung tâm (Địa chỉ: Số 02, đường số 20, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, điện thoại 0296 3952 656).