Giao tranh ác liệt tại căn cứ quân sự lớn ở Cộng hòa Dân chủ Congo

Giao tranh ác liệt tại căn cứ quân sự lớn ở Cộng hòa Dân chủ Congo