Hạ viện Pháp thông qua Luật An ninh Toàn cầu gây tranh cãi

Hạ viện Pháp thông qua Luật An ninh Toàn cầu gây tranh cãi