Đồng rúp trở thành đơn vị tiền tệ chính thức của các vùng mới sáp nhập vào Nga

Đồng rúp trở thành đơn vị tiền tệ chính thức của các vùng mới sáp nhập vào Nga

quoc-te