Tàu hỏa trật bánh ở Mỹ, ít nhất ba người chết

Tàu hỏa trật bánh ở Mỹ, ít nhất ba người chết