Australia thu giữ lượng ma túy lớn kỷ lục, trị giá 140 triệu USD

Australia thu giữ lượng ma túy lớn kỷ lục, trị giá 140 triệu USD