Đề xuất mua 21,9 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - 11 tuổi

Đề xuất mua 21,9 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 - 11 tuổi