Cần bảo vệ mũi, họng để đề phòng lây nhiễm Covid-19

Cần bảo vệ mũi, họng để đề phòng lây nhiễm Covid-19