Đến 12 giờ ngày 10-5, Việt Nam có thêm 31 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng

Đến 12 giờ ngày 10-5, Việt Nam có thêm 31 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng