TP Hồ Chí Minh: Phát hiện một trường hợp bệnh đậu mùa khỉ ngụ tại huyện Bình Chánh

TP Hồ Chí Minh: Phát hiện một trường hợp bệnh đậu mùa khỉ ngụ tại huyện Bình Chánh