Hướng đến mục tiêu sớm bao phủ vaccine phòng COVID-19

Hướng đến mục tiêu sớm bao phủ vaccine phòng COVID-19