Người không tiêm vaccine có nguy cơ tái nhiễm COVID-19 nhiều lần

Người không tiêm vaccine có nguy cơ tái nhiễm COVID-19 nhiều lần