Bệnh tiểu đường loại 1,5 là gì, có đáng sợ không?

Bệnh tiểu đường loại 1,5 là gì, có đáng sợ không?