Vắcxin ngừa COVID-19 của Nga có thể được sử dụng trước cuối năm 2020

Vắcxin ngừa COVID-19 của Nga có thể được sử dụng trước cuối năm 2020