THÔNG TIN ĐẶT BÁO

Loại báo* Số lượng đặt mỗi kỳ*
1. Báo ngày

2. Báo Xuân


Thời gian đặt báo*
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Ghi chú:

- Chọn ít nhất một trong hai loại báo (1) và (2)

- Ngày bắt đầu phải sau ngày hiện hành và trước ngày kết thúc ít nhất là 30 ngày

- Ngày kết thúc chọn 1 trong các ngày: 31/03, 30/06, 30/09, 31/12


THÔNG TIN BẠN ĐỌC ĐẶT BÁO

Họ và tên người đặt báo*
Địa chỉ giao báo*
Điện thoại liên lạc
Điện thoại di động
Email

HÌNH THỨC THANH TOÁN

  Đóng tiền tại Phòng Phát hành        Thu tiền tại nhà       Chuyển khoản

Chuyển khoản vào tài khoản: ... tại Kho bạc Nhà nước.


THÔNG TIN XUẤT HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH

Tên đơn vị*
Địa Chỉ*
Mã số thuế

Thông tin bạn đọc hướng dẫn về địa chỉ giao báo, yêu cầu giao báo:
 

Chọn mã xác nhận khác.
 

Lưu ý: các mục đánh dấu (*) bắt buộc phải có thông tin

Tòa soạn: 399B Hà Hoàng Hổ, TP.Long Xuyên, An Giang.

Vui lòng liên hệ phát hành:
Điện thoại: 02963.944.602 - 0918.014.799 - Fax : 02963.842.451

Vui lòng liên hệ quảng cáo:
Điện thoại: 02963.841.854 - 096.762.4444. Fax : 02963.842.451
Email: qcbaoangiang@gmail.com