Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh An Giang thành công tốt đẹp

Thời sự 18-07-2024

 - Ngày 18/7, đã diễn ra kỳ họp thứ 20 (giữa năm 2024) HĐND tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026), nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; xem xét ra Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024 và nhiều vấn đề quan trọng khác. 

GIA KHÁNH - DUY ANH

Gửi