Mỹ phê duyệt vaccine Covid-19 một liều của Johnson & Johnson

Mỹ phê duyệt vaccine Covid-19 một liều của Johnson & Johnson