Các nhà khoa học Italy công bố hình ảnh của biến thể Omicron

Các nhà khoa học Italy công bố hình ảnh của biến thể Omicron