"Con mắt" khổng lồ bí ẩn trên sa mạc lớn nhất thế giới

"Con mắt" khổng lồ bí ẩn trên sa mạc lớn nhất thế giới