LỊCH CÚP ĐIỆN

THÔNG BÁO NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN

Theo kế hoạch công tác bảo trì sửa chữa lưới điện, Công ty Điện lực An Giang thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện một số khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang.

Từ ngày 24-3-2020 đến ngày 29-3-2020 như sau:

Ngày 24 tháng 3 năm 2020

Từ 8 giờ đến 16 giờ: Khu vực Kinh T5 thuộc xã Vĩnh Chánh - huyện Thoại Sơn.

Từ 8 giờ đến 14 giờ: Một phần phường Mỹ Hòa (từ trạm bơm Mỹ Hòa đến cầu Bằng Tăng) - TP Long Xuyên

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Xã Lạc Qưới, Vĩnh Gia - huyện Tri Tôn

Ngày 25 tháng 3 năm 2020

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Xã Long An, một phần xã Châu Phong (khu vực ấp Vĩnh Lợi 1, 2, Phủm Xoài, Vĩnh Tường 1) - TX Tân Châu

Từ 7 giờ đến 13 giờ: Thị trấn Long Bình; xã Phú Hội, Nhơn Hội, Vĩnh Hội Đông, Phước Hưng, Quốc Thái, Khánh An, Khánh Bình, Vĩnh Hậu, một phần xã Vĩnh Lộc, Đa Phước - huyện An Phú

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Xã Hòa An, một phần xã Hòa Bình (khu vực từ Đình An Hòa đến cầu Cái Đôi) - huyện Chợ Mới

Từ 7 giờ đến 13 giờ: Thị trấn Nhà Bàng, Tịnh Biên, xã Thới Sơn, Vĩnh Trung, Núi Voi, Nhơn Hưng, An Phú, An Nông, An Cư; thị trấn Chi Lăng (trừ khóm 3) - huyện Tịnh Biên

Từ 8 giờ đến 16 giờ: Khu vực dọc Kinh H thuộc xã Định Thành - huyện Thoại Sơn  

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Phú; ấp Long An, Long Hòa thuộc xã Ô Long Vỹ - huyện Châu Phú

Ngày 26 tháng 3 năm 2020

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Xã Phú Xuân, Phú Thành, Phú Long, Hòa Lạc, một phần xã Phú Hưng - huyện Phú Tân

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Xã Lương An Trà - huyện Tri Tôn

Từ 8 giờ đến 13 giờ: Một phần phường Bình Khánh (khu vực ngọn Trà Ôn) - TP Long Xuyên

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Xã Phú Lộc, một phần xã Vĩnh Xương (Tuyến dân cư Đông kênh 7 xã) - TX Tân Châu; Xã Phú Hữu, một phần xã Vĩnh Lộc (dọc theo kênh Vĩnh Lộc) - huyện An Phú

Từ 8 giờ đến 16 giờ: Xã Mỹ Phú Đông, Tây Phú; ấp Trung Phú 4, 6 xã Vĩnh Phú - huyện Thoại Sơn

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Xã Đào Hữu Cảnh; ấp Bình An, Bình Tây xã Bình Phú - huyện Châu Phú

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Xã Phú Thọ, Phú An, Phú Thạnh, thị trấn Chợ Vàm, một phần thị trấn Phú Mỹ - huyện Phú Tân

Từ 8 giờ đến 16 giờ: Một phần xã Tân Lập (khu vực ấp Tân Thành, Tân An) - huyện Tịnh Biên

Ngày 29 tháng 3 năm 2020

Từ 6 giờ đến 13 giờ: Thị trấn Cái Dầu, xã Bình Long, Thạnh Mỹ Tây, Bình Chánh, Bình Phú, Vĩnh Thạnh Trung; ấp Bình Minh, Bình Tân thuộc xã Bình Mỹ; ấp Mỹ Hiệp, Mỹ Thiện thuộc xã Mỹ Đức - huyện Châu Phú

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Xã An Cư, An Nông và một phần thị trấn Tịnh Biên (khu vực khóm Xuân Biên, Xuân Bình) -huyện Tịnh Biên

Từ 8 giờ đến 15 giờ: Một phần phường Mỹ Bình (khu vực đường Châu Văn Liêm, Nguyễn Du, Lê Lợi, Đinh Tiên Hoàng, Trần Quốc Toản, đường Lê Lợi giáp đường Nguyễn Thái Học đến giáp đường Trần Quốc Toản, đường Lê Triệu Kiết từ giáp đường Nguyễn Thái Học đến cầu Duy Tân) - TP Long Xuyên

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Ấp Khánh An, Khánh Mỹ, Khánh Đức, Khánh Thuận, Khánh Phát, Khánh Châu, Khánh Lợi, Khánh Hòa xã Khánh Hòa - huyện Châu Phú

Từ 11 giờ đến 13 giờ: Xã Mỹ Hội Đông, một phần Nhơn Mỹ (từ cầu Chà Và đến THCS Nhơn Mỹ) - huyện Chợ Mới Khu công nghiệp Tân Trung, xã Tân Trung - huyện Phú Tân

Từ 8 giờ đến 16 giờ: Thị trấn Núi Sập (trừ đường Nguyễn Huệ, khu vực từ Điện Lực Thoại Sơn đến cầu Thoại Giang) -huyện Thoại Sơn

Công ty Điện lực An Giang xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện biết để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất.