LỊCH CÚP ĐIỆN

THÔNG BÁO NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN

Theo kế hoạch công tác bảo trì sửa chữa lưới điện, Công ty Điện lực An Giang thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện một số khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang.

Từ ngày 14-1 đến 19-1-2020 như sau:

Ngày 14 tháng 1 năm 2020

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Phường Núi Sam; xã Vĩnh Tế; đường Kinh 4 - xã Vĩnh Châu; một phần phường Vĩnh Mỹ (đường Nguyễn Tri Phương, từ bến xe cũ đến đường Thủ khoa Huân) - TP. Châu Đốc

Từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ: Một phần xã Tân An (các ấp: Tân Hậu A1, A2, Tân Phú B, Tân Hòa B, Tân Hòa C, Tân Lập); một phần xã Vĩnh Hòa (các ấp: Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh C, D); một phần xã Tân Thạnh (2 ấp: Núi Nổi và Hòa Thạnh) - TX. Tân Châu

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần thị trấn Chi Lăng; xã Văn Giáo (khu vực rừng tràm Trà Sư); các xã: Núi Voi, Tân Lập, Tân Lợi (khu vực cặp kênh Xáng Cụt) - Tịnh Biên

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Ấp 4, thuộc xã Vĩnh Xương - TX. Tân Châu

Từ 8 giờ đến 13 giờ: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung (2 ấp: Vĩnh Hưng và Vĩnh Quý) - Châu Phú

Từ 8 giờ đến 15 giờ: Xã An Hòa - Châu Thành; xã Bình Thủy; một phần xã Bình Mỹ - Châu Phú

Từ 9 giờ đến 11 giờ: Thị trấn óc Eo; xã Vọng Thê; một phần xã An Bình;Vọng Đông - Thoại Sơn

Ngày 15 tháng 1 năm 2020

Từ 7 giờ đến 13 giờ: Xã Phú Hưng - Phú Tân

Từ 7 giờ đến 16 giờ: Xã Hiệp Xương; một phần xã Phú Hưng - Phú Tân

Từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ: Ấp Phú Hiệp, thuộc xã Phú Hữu - An Phú

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần xã Tân Lợi (khu vực khu dân cư Tân Lợi) - Tịnh Biên

Từ 8 giờ đến 15 giờ: Một phần xã Bình Hòa, Cần Đăng, Vĩnh Hanh (khu vực từ chùa Kỳ Viên đến cầu Vĩnh Hanh) - Châu Thành

Từ 9 giờ đến 16 giờ: một phần 2 xã: Long Giang và Kiến Thành (từ cầu Mương ấp Sữ đến chợ Cái Xoài); ấp Hòa Bình thuộc xã Kiến An - Chợ Mới

Từ 9 giờ đến 11 giờ: xã Thoại Giang (trừ ấp Bắc Thạnh, Mỹ Giang);xã Vọng Đông - Thoại Sơn

Từ 13 giờ đến 16 giờ: 2 xã Tân Lợi và An Hảo; khóm 3 thị trấn Chi Lăng - Tịnh Biên

Ngày 16 tháng 1 năm 2020

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Một phần xã Văn Giáo (đoạn cặp kênh Trà Sư, rừng Tràm Trà Sư); một phần xã Thới Sơn (khu vực đường Sơn Tây 2) - Tịnh Biên

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Một phần xã Vĩnh Lộc (dọc theo kênh Vĩnh Lợi) -An Phú

Từ 8 giờ đến 13 giờ: Thị trấn Chợ Vàm; xã Phú Thạnh; một phần 2 xã: Phú Xuân, Hiệp Xương - Phú Tân

Từ 8 giờ đến 15 giờ: Xã Bình Thạnh - Châu Thành

Từ 8 giờ 30 phút đến 16 giờ: 3 xã: Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân; một phần xã Mỹ An (khu vực ấp Mỹ Lợi, Mỹ Trung); đường vòng cung thuộc TT. Mỹ Luông - Chợ Mới

Từ 9 giờ đến 11 giờ: Xã Định Thành (khu vực dọc sông Thoại Hà, đoạn từ Trường THCS A Định Thành đến cầu Ông Đốc); xã Vĩnh Trạch (khu vực từ cầu Ông Đốc đến cầu Ba Bần); các ấp Trung Phú 1, 2, 3, thuộc xã Vĩnh Phú - Thoại Sơn

Ngày 17 tháng 1 năm 2020

Từ 8 giờ đến 15 giờ: Đường dẫn cầu Ông Chưởng, thuộc TT. Chợ Mới -Chợ Mới

Từ 8 giờ 30 phút đến 16 giờ: Xã Tân Phú - Châu Thành

Từ 11 giờ đến 13 giờ: Ấp Long Hòa, thị trấn Chợ Mới - Chợ Mới

Từ 14 giờ đến 16 giờ: Xã Vĩnh Khánh (khu vực từ cầu Vĩnh Lợi đến cầu T7); ấp Tây Bình C, xã Vĩnh Chánh; ấp Kinh Đào, xã Phú Thuận - Thoại Sơn

Ngày 18 tháng 1 năm 2020

Từ 9 giờ đến 15 giờ: Xã Phú Thuận (khu vực từ UBND xã đến cầu Ranh Thoại Sơn - Long Xuyên) - Thoại Sơn

Ngày 19 tháng 1 năm 2020

Từ 7 giờ đến 12 giờ: Một phần xã Hiệp Xương (từ chợ Nhơn Hòa đến đến Văn phòng ấp Hiệp Hòa); xã Tân Hòa (từ chợ Nhơn Hòa đến cầu Cái Đầm và hướng về ngã ba chợ Thời Gian) - Phú Tân

Từ 7 giờ 30 phút đến 15 giờ: Khu vực Nhà máy AnGiMex, Kitoku, Minh Thư, Linh Trang, Việt An, Công ty Du lịch miền núi, AG.Basa, thực phẩm Vĩnh Long, Bệnh viện Hạnh Phúc), phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: 2 xã An Nông và An Cư - Tịnh Biên

Từ 7 giờ 30 phút đến 15 giờ: Một phần TT. Tịnh Biên (khu vực khóm Xuân Hoà, Xuân Biên và siêu thị Miễn thuế) - Tịnh Biên

Từ 8 giờ đến 16 giờ: Thị trấn Cái Dầu; xã Vĩnh Thạnh Trung; Thạnh Mỹ Tây; ấp Chánh Hưng, Bình Chánh; xã Bình Long; ấp Mỹ Thuận, Mỹ Thuận, xã Mỹ Phú - Châu Phú

Từ 8 giờ đến 15 giờ: Một phần TT. An Châu (khu vực QL.91, phía bên phải từ Xi nghiệp Điện nước Châu Thành đến cầu út Xuân) - Châu Thành

Từ 11 giờ đến 13 giờ: Thị trấn Tịnh Biên; thị trấn Nhà Bàng; một phần 3 xã: Văn Giáo, Thới Sơn và An Phú - Tịnh Biên; huyện Kirivong;TaKeo - Campuchia

Từ 13 giờ đến 16 giờ: Một phần thị trấn Phú Mỹ (khu vực từ chợ Mỹ Lương hướng về chợ Đình); xã Tân Trung - Phú Tân.

Công ty Điện lực An Giang xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện biết để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất.