LỊCH CÚP ĐIỆN

THÔNG BÁO NGỪNG, GIẢM MỨC CUNG CẤP ĐIỆN

Theo kế hoạch công tác bảo trì sửa chữa lưới điện, Công ty Điện lực An Giang thông báo ngừng, giảm mức cung cấp điện một số khu vực trên địa bàn tỉnh An Giang.

Từ ngày 9-6 đến ngày 14-6-2020 như sau:

Ngày 9 tháng 6 năm 2020

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Xã An Tức - Tri Tôn

Từ 7 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút: Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực đường Nguyễn Hoàng) - TP. Long Xuyên

Từ 7 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút: Xã Vọng Đông, Mỹ Phú Đông, Tây Phú; ấp Mỹ Giang, xã Thoại Giang; ấp Trung Phú 4,6 xã Vĩnh Phú - Thoại Sơn

Từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút: Xã Thoại Giang (trừ ấp Mỹ Giang); xã Vọng Đông - Thoại Sơn

Từ 8 giờ đến 11 giờ: Một phần phường Mỹ Thới (Khu vực dân cư luật sư Bảo, ngọn Cái Sao trên) - TP. Long Xuyên

Từ 8 giờ đến 11 giờ: Một phần phường Mỹ Bình (khu vực bờ kè đường Lê Văn Nhung) - TP. Long Xuyên

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Một phần xã Vĩnh Bình (khu vực cầu Kinh Đào đến xã Vĩnh Nhuận); xã Vĩnh Nhuận - Châu Thành

Ngày 10 tháng 6 năm 2020

Từ 8 giờ đến 11 giờ: Một phần phường Mỹ Hòa (khu vực vàm Ông Mạnh cặp sông Long Xuyên) - TP. Long Xuyên

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Xã Phú Bình - Phú Tân

Từ 8 giờ đến 16 giờ: Một phần xã Kiến Thành (từ chợ Cái Xoài đến cầu Bà Tường); một phần xã Nhơn Mỹ (từ Xã đội Nhơn Mỹ đến cầu Mương Khai) - Chợ Mới

Ngày 11 tháng 6 năm 2020

Từ 7 giờ đến 17 giờ: Xã Hòa Bình (trừ ấp An Thái); xã An Thạnh Trung (trừ ấp An Quới) - Chợ Mới

Từ 8 giờ đến 12 giờ: Một phần xã Mỹ Hòa Hưng (khu vực bến đò Ô Môi) - TP. Long Xuyên

Từ 8 giờ đến 10 giờ: Một phần phường Mỹ Thạnh (khu vực từ cầu Cái Sao đến cầu Cái Dung phía bên phải QL.91) - TP. Long Xuyên

Từ 8 giờ đến 17 giờ: Các xã: Phú Xuân, Phú Thành, Hòa Lạc, Phú Long - Phú Tân

Từ 10 giờ đến 12 giờ: Một phần phường Mỹ Thạnh (khu vực từ cổng kho Điện Lực đến ngã 3 phà Vàm Cống bên phải QL.91) - TP. Long Xuyên

Ngày 12 tháng 6 năm 2020

Từ 8 giờ đến 12 giờ: Một phần phường Mỹ Long (khu vực cồn Phố Quế phía sau Nhà Thiếu nhi đến bến phà An Hòa) - TP. Long Xuyên

Từ 13 giờ đến 17 giờ: 2 xã Phú Thọ, Phú An - Phú Tân

Ngày 13 tháng 6 năm 2020

Từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ: Khóm 1, 2, 3, 4 Châu Thạnh, thuộc phường Châu Phú A và phường Vĩnh Ngươn - TP. Châu Đốc

Ngày 14 tháng 6 năm 2020

Từ 8 giờ đến 15 giờ: Một phần Khu Công nghiệp Bình Hòa (khu vực Công ty May Thái Lan, Samho, NM Lữ Đức Nhuận, trạm Xử lý nước Thải) - Châu Thành

Công ty Điện lực An Giang xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện biết để chủ động trong sinh hoạt và sản xuất.