Kỷ lục Guinness về thiết bị bay không người lái nhanh nhất thế giới

Kỷ lục Guinness về thiết bị bay không người lái nhanh nhất thế giới