Thông báo

Lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động

20/06/2024

Căn cứ quy định tại khoản 5, Điều 84 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và khoản 2 Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1093/TTr-SNV ngày 10 tháng 6 năm 2024 về việc lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan: Sở Thông tin và Truyền thông; Báo An Giang; Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang đăng tải danh sách để Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến đối với 02 tập thể và 01 cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động. (Danh sách kèm theo)

Mọi thông tin đóng góp gửi về cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) địa chỉ số 89, đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang hoặc qua email: bantdkt@angiang.gov.vn Thời gian nhận thông tin phản hồi kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04 tháng 7 năm 2024./.

DANH SÁCH LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN 
(Ban hành kèm theo Công văn số  807 /UBND-TH ngày  18  tháng  6  năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. Huân chương Lao động hạng Nhì:

1. Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (Antesco).

II. Huân chương Lao động hạng Ba:

1. Công ty TNHH Liên doanh ANTRACO, tỉnh lộ 955B, ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang;

2. Ông Tạ Minh Sơn, Giám đốc Siêu thị Tứ Sơn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang./.