Phát hiện nhiều loại vi khuẩn có chứa gene kháng kháng sinh ở Nam Cực

Phát hiện nhiều loại vi khuẩn có chứa gene kháng kháng sinh ở Nam Cực