Bắc Ninh: Hai em bé đầu tiên chào đời bằng thụ tinh ống nghiệm

Bắc Ninh: Hai em bé đầu tiên chào đời bằng thụ tinh ống nghiệm