Bộ Y tế phân bổ đủ vaccine để các tỉnh miiền Nam tiêm sớm nhất có thể

Bộ Y tế phân bổ đủ vaccine để các tỉnh miiền Nam tiêm sớm nhất có thể