Điều trị thành công cho bé gái 3 tháng tuổi mắc bệnh COVID-19

Điều trị thành công cho bé gái 3 tháng tuổi mắc bệnh COVID-19