Thế giới đã ghi nhận trên 356,44 triệu ca mắc COVID-19

Thế giới đã ghi nhận trên 356,44 triệu ca mắc COVID-19