Cảnh sát Ấn Độ bắn chết 4 kẻ hiếp dâm thiêu sống nữ bác sĩ

Cảnh sát Ấn Độ bắn chết 4 kẻ hiếp dâm thiêu sống nữ bác sĩ