Trình diễn học toán trên iPad, app Máy tính của Apple cũng 'ra gì đấy'

Trình diễn học toán trên iPad, app Máy tính của Apple cũng 'ra gì đấy'