Pháp chuẩn bị thử nghiệm "taxi bay" phục vụ Olympic 2024

Pháp chuẩn bị thử nghiệm "taxi bay" phục vụ Olympic 2024