Cài đặt và sử dụng Bluezone - ứng dụng truy vết COVID-19 thế nào?

Cài đặt và sử dụng Bluezone - ứng dụng truy vết COVID-19 thế nào?