Galaxy S22 và S22+ giữ nguyên thiết kế như phiên bản cũ?

Galaxy S22 và S22+ giữ nguyên thiết kế như phiên bản cũ?