Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn làm việc về công tác phòng, chống dịch và tiêm vaccine phòng COVID-19 tại tỉnh An Giang

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn làm việc về công tác phòng, chống dịch và tiêm vaccine phòng COVID-19 tại tỉnh An Giang