An Giang: Trao huy hiệu Đảng đợt 3- 2

An Giang: Trao huy hiệu Đảng đợt 3- 2