An Giang phát huy vai trò cầu nối của báo chí

17/04/2024 - 05:27

 - Trong quý II và năm 2024, nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và tỉnh sẽ diễn ra. Đây cũng là giai đoạn cả hệ thống chính trị tăng tốc, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung, cần có vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí, tuyên truyền làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, từ đầu năm đến nay, các cơ quan báo chí, tuyên truyền tiếp tục bám sát hướng dẫn của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và những nội dung định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng thời, chủ động, vượt khó; nỗ lực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện tốt công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội và phản ánh khá toàn diện, kịp thời, trung thực, bức tranh sinh động của đời sống xã hội; bảo đảm giữ vững vai trò định hướng, dẫn dắt thông tin, ứng xử linh hoạt trước các vụ việc nhạy cảm, phức tạp phát sinh, góp phần tích cực tạo thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội… Cơ chế phối hợp được tăng cường.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ổn định tình hình tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. 

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương định hướng công tác tuyên truyền

Theo Phó Tổng Biên tập Báo An Giang Nguyễn Thành Tín, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo An Giang làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động chủ lưu, thời sự của tỉnh. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, không để xảy ra sai sót, nhất là quản lý tốt trang báo An Giang online...

Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang Nguyễn Xuân Bằng cho biết: “Đơn vị luôn bám sát tuyên truyền theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Thông tin và Truyền thông, có nhiều chuyên trang, chuyên mục theo dòng thời sự chủ lưu và các sự kiện quan trọng. Phối hợp các đài trong khu vực Nam Sông Hậu để trao đổi chương trình thêm phong phú để phát sóng. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đài phối hợp Thông tấn xã Việt Nam xây dựng những phóng sự hay, gắn với thực tiễn… nên chương trình ngày càng cải tiến”.

Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy An Giang Võ Thành Lợi cho rằng, thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền khá đầy đủ, toàn diện. Để phong phú thêm, nên có nhiều nội dung về tiến độ, kết quả phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh; gương “người tốt, việc tốt” trên tất cả các lĩnh vực và tuyên truyền đậm nét các lễ hội, sự kiện quan trọng của tỉnh…

Đánh giá cao những kết quả nổi bật của các cơ quan báo chí, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh đạt được thời gian qua, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương nhấn mạnh: "Quý II và năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020 - 2025); là giai đoạn tăng tốc thực hiện thắng lợi các mục tiêu. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung, cần có sự đóng góp hết sức quan trọng của các cơ quan báo chí, tuyên truyền làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

“Do đó, các cơ quan báo chí cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức tuyên truyền; phát huy tốt hơn nữa chức năng phản biện xã hội của báo chí. Tăng cường công tác xây dựng Đảng tại các cơ quan báo chí, tuyên truyền, phát huy vai trò nêu gương về phẩm chất đạo đức, chính trị, tư tưởng, về sự đoàn kết, thống nhất trong các cơ quan báo chí.

Cùng với nâng cao tính Đảng, các cơ quan báo chí, tuyên truyền cần thực hiện tốt cả nhiệm vụ báo chí với chính trị và báo chí với văn hóa. Chú trọng đến sự nhạy cảm chính trị, trên cơ sở cân nhắc kỹ về thời gian, thời điểm, liều lượng, sự cần thiết khi đăng tải thông tin ở những thời điểm cụ thể sao cho phù hợp và mang lại lợi ích tốt nhất cho địa phương, đất nước, góp phần phát huy hơn nữa vai trò dẫn dắt thông tin của báo chí”- đồng chí Trần Thị Thanh Hương yêu cầu.

Đồng thời, tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với từng thời điểm, từng sự kiện cụ thể. Đẩy mạnh tuyên truyền những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục triển khai tuyến bài viết, chương trình tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới của đất nước.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nêu bật quyết tâm của các cấp, ngành trong việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch trọng điểm năm 2024 và của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tuyên truyền tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, gương “người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực. Tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, văn hóa, con người An Giang với khát vọng vươn lên…

HỮU HUYNH