Ứng phó, khắc phục ảnh hưởng do sạt lở trên tuyến Quốc lộ 91

Ứng phó, khắc phục ảnh hưởng do sạt lở trên tuyến Quốc lộ 91