Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng có liên quan trên tuyến biên giới

Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng có liên quan trên tuyến biên giới