Đề xuất thêm 6 vị trí trong Công an nhân dân có hàm cao nhất là cấp Tướng

27/05/2023 - 15:26

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân bổ sung quy định cụ thể về 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong Công an nhân dân, gồm: 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Bộ trưởng Công an Tô Lâm trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Sáng 27/5, Bộ trưởng Công an Tô Lâm thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Bổ sung 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng

Bộ trưởng cho biết, Luật Công an nhân dân mới chỉ quy định cụ thể 199 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng (1 Đại tướng, 6 Thượng tướng, 35 Trung tướng, 157 Thiếu tướng), còn các vị trí khác chưa được quy định hoặc mới quy định trên cơ sở nguyên tắc nên thực tiễn thi hành Luật gặp khó khăn, vướng mắc.

Mặt khác, triển khai thi hành Luật Công an nhân dân và các văn bản liên quan, tổ chức bộ máy các cấp công an đã được đổi mới căn bản, toàn diện, ở Bộ bỏ đơn vị cấp tổng cục, chỉ tổ chức đơn vị cấp cục và tương đương.

Trong đó, hầu hết Thủ trưởng các đơn vị cấp Cục và tương đương có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng nhưng vẫn còn Thủ trưởng của một số đơn vị tương đương cấp Cục chưa được quy định có trần cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng, tạo ra sự thiếu đồng bộ, thống nhất trong quy định về cấp bậc hàm đối với các chức vụ, chức danh...

Trên cơ sở đó, Chính phủ trình Quốc hội xem xét bổ sung thêm 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong Công an nhân dân, gồm: 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng; quy định Trưởng Công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Trung đoàn trưởng có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.

Đề xuất thêm 6 vị trí trong Công an nhân dân có hàm cao nhất là cấp Tướng ảnh 1

Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp sáng 27/5. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cụ thể, dự thảo Luật bổ sung 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng, được quy định cho sĩ quan Công an nhân dân biệt phái giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Đồng thời, bổ sung 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng, gồm: Hiệu trưởng trường Đại học Cảnh sát nhân dân; Hiệu trưởng trường Đại học An ninh nhân dân; 1 Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; 2 vị trí Phó Cục trưởng tại đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, đa số ý kiến trong cơ quan thẩm tra nhất trí với nội dung này và cho rằng việc bổ sung không vượt quá số lượng vị trí cấp tướng trong Công an nhân dân do Bộ Chính trị quy định, phù hợp với nhu cầu thực tiễn công tác và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an.

Một số ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tướng đối với sĩ quan Công an nhân dân biệt phái khi được Đảng phân công và được Quốc hội bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội. Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, đề xuất tiếp thu cho phù hợp.

 

Tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an

Dự thảo Luật do Chính phủ trình bổ sung quy định và tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an (nam tăng 2 tuổi, nữ tăng 5 tuổi); tăng 2 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan.

Riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Đại tá tăng 5 tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Thượng tá tăng 3 tuổi; nữ sĩ quan cấp Tướng thì vẫn giữ nguyên 60 tuổi như hiện hành. Đồng thời, bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan Công an nhân dân trong trường hợp đặc biệt.

Thời gian tăng tuổi theo lộ trình: mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ. Riêng sĩ quan, hạ sĩ quan có hạn tuổi phục vụ cao nhất dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ thì tăng ngay 2 tuổi, không theo lộ trình nêu trên.

Thời điểm tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất bắt đầu từ năm 2021 nhưng không áp dụng đối với trường hợp đã nghỉ công tác trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Chính phủ cũng đề xuất nâng tuổi được kéo dài hạn tuổi phục vụ đối với sĩ quan Công an nhân dân là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia cao cấp từ 60 tuổi lên 62 tuổi đối với nam; từ 55 tuổi lên 60 tuổi đối với nữ.

Đề xuất thêm 6 vị trí trong Công an nhân dân có hàm cao nhất là cấp Tướng ảnh 2

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với đề xuất của Chính phủ về tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an, cho rằng việc tăng tuổi phục vụ cao nhất của lực lượng Công an nhân dân phù hợp với chủ trương của Đảng điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng việc nâng hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nữ Thượng tá lên 3 tuổi, nữ Đại tá lên 5 tuổi là mức tăng đáng kể, trong khi đa số cấp bậc hàm khác tăng 2 tuổi để phù hợp với môi trường công tác đặc thù của lực lượng Công an nhân dân và nhu cầu của đa số nữ sĩ quan Công an nhân dân.

Một số địa phương đề nghị quy định hạn tuổi phục vụ cao nhất phù hợp với yếu tố đặc thù nghề nghiệp, vị trí, môi trường công tác, tính chất từng nhóm nhiệm vụ, nhóm công việc trong Công an nhân dân để bảo đảm điều kiện thể lực, sức khỏe của sĩ quan, hạ sĩ quan trong các môi trường làm việc khác nhau.

Về lộ trình và thời điểm tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất, Ủy ban Quốc phòng và An ninh tán thành thời điểm bắt đầu tính từ ngày 1/1/2021, vì cho rằng quy định này bảo đảm tính thống nhất với quy định về lộ trình và thời điểm tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động theo lộ trình đủ 62 tuổi đối với nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với nữ vào năm 2035 được quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021).

Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định về áp dụng ngay tăng 2 tuổi đối với trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan có hạn tuổi phục vụ từ dưới 60 đối với nam và từ dưới 55 đối với nữ (không theo lộ trình). Theo đó, số lượng sĩ quan được điều chỉnh tuổi theo quy định này rất nhiều, số lượng không được điều chỉnh tuổi, phải nghỉ hưu ngay trước khi Luật này có hiệu lực thi hành cũng nhiều nên sẽ khó khăn nhất định trong công tác cán bộ, giải quyết chế độ, chính sách.

Theo VĂN TOẢN (Nhân dân)