GIÁ ĐẤT

1. Thành phố Long Xuyên    Tải về
2. Thành phố Châu Đốc        Tải về
3. Thị xã Tân Châu                Tải về
4. Huyện An Phú                    Tải về
5. Huyện Châu Phú                Tải về
6. Huyện Châu Thành            Tải về
7. Huyện Chợ Mới                  Tải về
8. Huyện Phú Tân                  Tải về
9. Huyện Thoại Sơn               Tải về
10. Huyện Tịnh Biên              Tải về
11. Huyện Tri Tôn                   Tải về