Ấn Độ sẽ vượt Đức để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới

Ấn Độ sẽ vượt Đức để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới