Bộ Quốc phòng Mỹ chuẩn bị kế hoạch rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan

Bộ Quốc phòng Mỹ chuẩn bị kế hoạch rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan