Tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở Anh cao nhất trong số các quốc gia chịu tác động nặng nề

Tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở Anh cao nhất trong số các quốc gia chịu tác động nặng nề