Hội đồng Bảo an LHQ không thông qua được tuyên bố về Myanmar

Hội đồng Bảo an LHQ không thông qua được tuyên bố về Myanmar