Thông báo

Lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và khen thưởng Huân chương Lao động

10/05/2022

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức và thi đua, khen thưởng,

Căn cứ quy định tại Khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương trước khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện thông tin của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể;

Để việc xét khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, chính xác, đúng đối tượng, thành tích theo quy định. Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh đề nghị quý cơ quan cập nhật đăng tải danh sách để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến đối với các trường hợp sau:

1. Truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”: 02 trường hợp;

2. Huân chương Lao động hạng Nhất: 01 trường hợp;

3. Huân chương Lao động hạng Ba: 03 trường hợp.

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC " BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG"

 

THÔNG TIN VỀ BÀ MẸ

THÔNG TIN VỀ LIỆT SỸ, THƯƠNG BINH

Ghi Chú

TT

Họ và tên

Năm sinh

Tình hình hiện nay

Dân tộc

Tôn giáo

Nguyên quán

Nơi đăng ký hồ sơ

Tổng số LS, TB

Họ và tên LS,

Họ và tên TB

Năm sinh

Năm hy sinh

QUAN HỆ VỚI BÀ MẸ

Số Bằng TQGC

Con đẻ

Chồng

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

1.

Bà Lâm Thị Chính

1921

Từ trần

Kinh

Phật

Xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

02

Trần Văn Sính

 

Trần Văn Dàm

1919

 

1952

1969

 

1970

 

 

x

x

 

 

1U366 cm

 

2A777 bm

2.

Bà Mai Thị Măng

1933

từ trần

kinh

phật

Xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

Xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

02

Nguyễn Ngọc Vấn

 

Nguyễn Văn Buôl

1930

 

1936

 

1973

 

1972

 

 

 

x

x

 

 

O 915cm

 

AP 87bm

 

Tổng số: 02 trường hợp đề nghị truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

   

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG

I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT: 01 trường hợp

1. Ông Trần Nhựt Qui, Trưởng phòng, Phòng Vận tải Phương tiện và Người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang.

II. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA: 03 trường hợp

1. Về Kinh tế - Xã hội:

- Ông Đỗ Văn Thơm, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang;

- Ông Lê Hiền Hòa, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

2. Về Cống hiến:

- Ông Dương Văn Năm, Nguyên Phó trưởng ban, Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang.

Mọi thông tin xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ địa chỉ số 89, đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang hoặc qua email: bantdkt@angiang.gov.vn; pvthua@angiang.gov.vn). Thời gian nhận thông tin phản hồi kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12 tháng 5 năm 2022.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh An Giang rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đông đảo cán bộ, công chức và nhân dân./.