Thông báo

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang thông báo về việc thay đổi địa điểm trụ sở làm việc

05/08/2022

Căn cứ Quyết định số 1095/QĐ-NHNN ngày 28/6/2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Nhà làm việc kiêm kho và lưu trú của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang”;

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang trân trọng báo cáo và thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức về việc thay đổi địa điểm làm việc, cụ thể như sau:

- Địa chỉ làm việc cũ: Số 06, Hùng Vương, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

- Địa chỉ làm việc mới: Số 26, đường Hai Bà Trưng, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (tầng 8, tòa nhà làm việc của Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh tỉnh An Giang).

- Thời gian thay đổi: Kể từ ngày 8 tháng 8 năm 2022.

- Điện thoại liên hệ: 02963.841.267

- Số fax: 02963.843.873

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh An Giang thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức biết để liên hệ công tác.

Trân trọng thông báo./.