DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ HUYỆN CHỢ MỚI ĐẾN NĂM 2020

Số TT Danh mục dự án đầu tư Địa điểm đầu tư Quy mô dự án Quy mô sử dụng đất dự án (Nguồn gốc đất/bồi hoàn hay chưa) Thực trạng dự án  (GT,TN,Cấp điện..) Phương thức đầu tư  Tổng mức đầu tư dự án (tỷ đồng)
1 2 3 4 5 7 7 8
  TỔNG SỐ (I+II+…+V)       6   7.330.300
I NÔNG NGHIỆP-THỦY LỢI (5 dự án)           17.300
1 Xây dựng (XD) nhà sơ chế sản phẩm rau màu Toàn huyện 500 m2 Đất nông nghiệp chưa bồi hoàn Chưa có Giao đất hoặc cho thuê 1.100
2 XD nhà máy chế biến sản phẩm thịt bò  Toàn huyện 2000 m2 Đất nông nghiệp chưa bồi hoàn Chưa có Giao đất hoặc cho thuê 2.500
3 XD nhà máy sơ chế cây ăn trái  Bình Phước
Xuân, Tấn
 Mỹ, Mỹ Hiệp
500 m2 Đất nông nghiệp chưa bồi hoàn Chưa có Giao đất hoặc cho thuê 1.500
4 DA Cánh đồng lớn hay chuỗi liên kết từ
 sản xuất đến tiêu thụ
 Long Điền A,
 Long Điền B,
 Long Giang,
Long Kiến,
 Nhơn Mỹ,
 Kiến Thành
1.780ha Đất nông nghiệp chưa bồi hoàn Chưa có Giao đất hoặc cho thuê 10.200
5 XD nhà máy giết mổ gia súc gia cầm An Thạnh Trung, TT. Chợ Mới 1000 m2 Đất nông nghiệp chưa bồi hoàn Chưa có Giao đất hoặc cho thuê 2.000
II CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG (7 dự án)           718.000
1 Dự án cụm Công nghiệp Hòa An  Ấp An Thạnh, xã Hòa An 75 ha   Đã có quy hoạch chung của tỉnh, chưa lập quy hoạch chi tiết 100% vốn đầu tư ngoài ngân sách hoặc do nhà đầu tư đề xuất 291.500
2 Dự án cụm Công nghiệp Hòa Bình  Ấp An Thạnh, xã Hòa BÌnh 75 ha   Đã có quy hoạch chung của tỉnh, chưa lập quy hoạch chi tiết 100% vốn đầu tư ngoài ngân sách hoặc do nhà đầu tư đề xuất 291.500
3 Dự án cụm công nghiệp chế biến lương thực và ngành nghề khác Nhơn Mỹ Xã Nhơn Mỹ 28 ha Đất nông nghiệp chưa bồi hoàn Đã có quy hoạch chi tiết 1/2000, chưa lập dự án đầu tư 100% vốn đầu tư ngoài ngân sách hoặc do nhà đầu tư đề xuất 50.000
4 Dự án cụm công nghiệp gạch ngói xã Long Giang Xã Long Giang 42,3 ha   Đang lập đề cương nhiệm vụ 100% vốn đầu tư ngoài ngân sách hoặc do nhà đầu tư đề xuất 30.000
5 Dự án khu sản xuất tập trung làng nghề Mộc Chợ Thủ Xã Long Điền A 5 ha Đất nông nghiệp chưa bồi hoàn Chưa có 100% vốn đầu tư ngoài ngân sách hoặc do nhà đầu tư đề xuất 25.000
6 Đầu tư XD nhà máy sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ TT. Mỹ Luông 2 ha Đất nông nghiệp chưa bồi hoàn Chưa có Giao đất hoặc cho thuê 20.000
7 Dự án xây dựng xưởng may gia công TT.Mỹ Luông 1,5 ha Đất công do Nhà nước quản lý Chưa có Giao đất hoặc cho thuê 10.000
III GIAO THÔNG VẬN TẢI           6.425.000
1 XD cảng sông Chợ Mới Xã Hòa An 5 ha Đất nông nghiệp chưa bồi hoàn Chưa có 100% vốn đầu tư ngoài ngân sách hoặc do nhà đầu tư đề xuất 400.000
2 Cầu Thuận Giang Chợ Mới - Phú Tân 2,5 km Đất nông nghiệp chưa bồi hoàn Chưa có PPP, 100% vốn nhà đầu tư 3.000.000
3 Cầu An Hòa  Chợ Mới - Long Xuyên 2,5 km Đất nông nghiệp chưa bồi hoàn Chưa có PPP, 100% vốn nhà đầu tư 3.000.000
4 Cầu Long Điền B- Kiến Thành (Mương Lớn) LĐB, KT 2,5 km Đất nông nghiệp chưa bồi hoàn Chưa có PPP, 100% vốn nhà đầu tư 25.000
IV THƯƠNG MẠI - DU LỊCH (6 dự án)           105.000
1 Xây dựng  Siêu thị  tại thị trấn Chợ Mới TT. Chợ Mới 5000 m2 Đất công do Nhà nước quản lý Chưa có Giao đất hoặc cho thuê 50.000
2 Xây dựng chợ Trà Thôn Xã Long Điền B 2 ha Đất nông nghiệp chưa bồi hoàn Chưa có 100% vốn doanh nghiệp 20.000
3 Xây dựng chợ khu dân cư Bình Trung Xã Bình Phước Xuân 3000 m2 Đất công do Nhà nước quản lý Đã có cơ sở hạ tầng 100% vốn đầu tư ngoài ngân sách hoặc do nhà đầu tư đề xuất 5.000
4 Cụm dân cư gắn liền với chợ Mỹ Hòa Xã Nhơn Mỹ 2 ha Đất nông nghiệp chưa bồi hoàn Chưa có 100% vốn đầu tư ngoài ngân sách hoặc do nhà đầu tư đề xuất 20.000
5 Chuỗi cửa hàng tiện lợi TT. Chợ Mới, TT. Mỹ Luông, xã Hội An, xã Mỹ Hiệp, xã Kiến An          
6 Dự án đầu tư khu du lịch 03 xã Cù lao Giêng Xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân 2.500 m2   Chưa có 100% vốn đầu tư ngoài ngân sách hoặc do nhà đầu tư đề xuất 10.000
V XỬ LÝ RÁC THẢI - MÔI TRƯỜNG (2 dự án)           66.000
1 Xây dựng nhà máy sản xuất phân hữu cơ trên địa bàn Chợ Mới TT. Chợ Mới, xã Long Điền A 5000 m2 Đất nông nghiệp chưa bồi hoàn Chưa có Giao đất hoặc cho thuê 15.000
2 Xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung xã Kiến Thành Xã Kiến Thành 50 tấn/ngày Đã có 3.707 m2 đất công đang làm bãi chứa rác cho xã Kiến Thành, loại đất nông nghiệp Chưa có Giao đất hoặc cho thuê 50.000
3 Lò giết mổ thị trấn Chợ Mới thị trấn Chợ Mới 50 con heo/ngày trở lên 3.000 m2 cách xa khu dân cư tối thiểu 500m   doanh nghiệp mua hoặc cho thuê 1.000
 
Một số hình ảnh về quê hương và con người Chợ Mới:
 
Xưởng giày Mỹ Luông
Xưởng giày Mỹ Luông
Chăm sóc màu Kiến An
Chăm sóc màu Kiến An
Một góc Trường THPT Hòa Bình
Một góc Trường THPT Hòa Bình
Cầu Ông Chưởng
Cầu Ông Chưởng
Nón lá Hòa Bình
Nón lá Hòa Bình
Trường THPT Hòa Bình
Trường THPT Hòa Bình
Hàng thủ công xuất khẩu Mỹ An
Hàng thủ công xuất khẩu Mỹ An
Thu hoạch cá Kiến An
Thu hoạch cá Kiến An
Đường mới Nguyễn Hữu Cảnh
Đường mới Nguyễn Hữu Cảnh
Một góc quê Thuận Giang - Kiến An
Một góc quê Thuận Giang - Kiến An
Dưa xoài xã Bình Phước Xuân
Dưa xoài xã Bình Phước Xuân
Đường nội ô Nguyễn Hữu Cảnh, thị trấn Chợ Mới
Đường nội ô Nguyễn Hữu Cảnh, TT. Chợ Mới
Công viên thị trấn Chợ Mới
Công viên TT. Chợ Mới
Cơ sở đóng tàu Bình Phước Xuân
Cơ sở đóng tàu Bình Phước Xuân
Cột Dây thép Long Điền A
Cột Dây thép Long Điền A