DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ TÂN

Nhằm thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp có tiềm năng, chế biến nguyên liệu tại chỗ gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng chuyển dịch hợp lý từ nông nghiệp sang công nghiệp và thương mại dịch vụ cũng như  kết nối giao thương trong và ngoài tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, sau khi tổng hợp ý kiến của các phòng ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện năm 2023. Phòng Kinh tế - Hạ tầng trình UBND huyện thống nhất danh mục các dự án kêu gọi đầu tư năm 2023, cụ thể như sau:

Stt

Tên dự án đầu tư

Địa điểm đầu tư

Quy mô/diện tích

Hiện trạng đất

I

Đầu tư hạ tầng giao thông

 

 

 

1

Dự án xây dựng cầu Năng Gù

Phú Tân – Châu Phú

667m

 

II

Đầu tư hạ tầng và phát triển đô thị

 

 

 

1

Khu dân cư và Trung tâm thương mại Chợ Vàm

Thị trấn Chợ Vàm

20 ha

 

III

Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp/cụm công nghiệp

 

 

 

1

Cụm CN-TTCN Tân Trung GĐ 2 (lĩnh vực kêu gọi công nghiệp chế biến nông sản và sản xuất hàng tiêu dùng)

Xã Tân Trung

30,37 ha

Đất trồng lúa, hoa màu của nông dân

2

Cụm công nghiệp Bình Thạnh Đông (lĩnh vực kêu gọi công nghiệp chế biến nông sản và sản xuất hàng tiêu dùng)

Xã Bình Thạnh Đông

28,8ha

Đất trồng lúa, hoa màu của nông dân

IV

Đầu tư nông nghiệp công nghệ cao

 

 

 

1

Cụm công nghiệp sản xuất nếp bền vững

Phú Thạnh, Chợ Vàm, Phú An, Phú Thành

 

Đất trồng lúa, hoa màu của nông dân

V

Đầu tư khác

 

 

 

1

Dự án khu du lịch sinh thái Lòng hồ Tân Trung

Tân Trung

 10 ha

Đất trồng lúa, hoa màu của nông dân

 

Một số hình ảnh về quê hương và con người huyện Phú Tân:

* Mọi chi tiết xin liên hệ:

PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG HUYỆN PHÚ TÂN

- Địa chỉ: Ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: 0296.3827.452

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN PHÚ TÂN

- Địa chỉ: Ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: 0296.3827.342