Kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2021):

“Tìm kiếm, quy tập, cải táng hài cốt liệt sĩ về đất mẹ”

30/04/2021 - 07:07

 - Đội K93 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) có nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hài cốt liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh qua các thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

A A

Trên 20 năm thực hiện nhiệm vụ (tính đến cuối tháng 4-2021), Đội K93 đã tìm kiếm, quy tập, hồi hương được 3.293 hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trên các chiến trường trong nước và tại Vương quốc Campuchia (đã xác định được danh tính 383 hài cốt liệt sĩ). Trong đó, tại Campuchia là 1.956 hài cốt liệt sĩ, xác định được danh tính 250 hài cốt; trên địa bàn tỉnh An Giang tìm kiếm, quy tập được 1.337 hài cốt liệt sĩ, xác định được danh tính 133 hài cốt.

Mọi người dân trong và ngoài tỉnh hãy tiếp sức cùng cán bộ, chiến sĩ Đội K93 cung cấp thông tin mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh An Giang và Vương quốc Campuchia với Ban Chỉ huy Đội K93, qua các số điện thoại: 0918370835 (anh Thông); 0988423184 (anh Xuyên); 0918584015 (anh Thoa).

Cán bộ, chiến sĩ Đội K93 nghiên cứu bản đồ quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh An Giang để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Trên đường đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Những nhát leng trên vùng đất khô cằn để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Đưa hài cốt liệt sĩ về các phần mộ.

Đưa hài cốt liệt sĩ về điểm tập kết.

Dâng hương lên các phần một liệt sĩ.

HUỲNH THANH HÙNG