Doanh nghiệp thực hiện giãn cách, áp dụng “3 tại chỗ”

06/08/2021 - 06:47

 - Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cộng đồng doanh nghiệp tích cực, chủ động xây dựng phương án sản xuất “3 tại chỗ” (sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ), đảm bảo quy định phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe người lao động và duy trì các hoạt động sản xuất - kinh doanh.

A A

Liên đoàn Lao động TP. Long Xuyên tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong doanh nghiệp

Đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn cho người lao động

Giảm 50% số lượng công nhân và giữ khoảng cách 2m trong khi sản xuất, sinh hoạt

Doanh nghiệp đảm bảo các quy định phòng, chống dịch để duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động

Công nhân được phân bố nhiều khu vực riêng để đảm bảo sản xuất

Chỗ nghỉ ngơi của công nhân tại doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”

Phóng viên đến tác nghiệp phải chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch và an toàn vệ sinh thực phẩm

Người lao động ăn trưa tại doanh nghiệp, đảm bảo giãn cách an toàn

THANH HÙNG