Duy trì tốt phong trào thể dục – thể thao

03/12/2021 - 06:25

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt động thể dục - thể thao (TDTT). Tuy nhiên, với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì và phát triển, với nhiều hoạt động phù
hợp tình hình dịch bệnh.

A A

Phong trào thể dục - thể thao thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, ngành thể thao An Giang tích cực phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động TDTT phục vụ nhiệm vụ chính trị, các sự kiện trọng đại của đất nước. Ngoài ra, các hoạt động TDTT được tổ chức đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung thi đấu đã thu hút đông đảo người dân tham qua. Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt động TDTT. Tuy nhiên, với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh trong năm 2021 vẫn duy trì nhiều hoạt động phù hợp tình hình dịch bệnh.

Phong trào TDTT thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập, từ thanh, thiếu niên, học sinh - sinh viên, công nhân, viên chức, lao động, lực lượng vũ trang đến người cao tuổi, từ thành thị đến nông thôn. Đạt được kết quả đó là nhờ sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như sự nỗ lực của toàn ngành TDTT. Công tác chỉ đạo phổ biến và quán triệt chiến lược phát triển TDTT đã được tỉnh triển khai bằng nhiều hình thức, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về TDTT, góp phần nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về mục đích ý nghĩa của chiến lược trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chú trọng phát triển thể thao thành tích cao

Công tác xã hội hóa hoạt động TDTT mang lại chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tạo không khí phấn khởi, cũng như xây dựng lối sống lành mạnh trong xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và đáp ứng nhu cầu tập luyện, thưởng thức về TDTT của quần chúng nhân dân. Qua đó, từng bước góp phần đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe của nhân dân. Hàng năm, từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố tổ chức trên 200 giải thể thao, hội thao. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên các giải thể thao từ cấp tỉnh đến cơ sở đều phải tạm ngưng.

Thời gian tới, tỉnh An Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân về vị trí, vai trò của TDTT đối với việc nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.  Đồng thời, tiếp tục phát triển đa dạng các hình thức tổ chức tập luyện và thi đấu TDTT ở cơ sở, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới. Tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác TDTT ở cơ sở; thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa, đa dạng các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực phát triển TDTT… Bên cạnh đó, chú trọng công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên năng khiếu, trẻ để bổ sung lực lượng vận động viên chất lượng và có chiều sâu cho đội tuyển. Đặc biệt, chuẩn bị lực lượng thật tốt tham gia các giải thể thao thành tích cao trong hệ thống thi đấu quốc gia và Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022…

Bài, ảnh: LÊ HOÀNG