9 phút cuối bùng nổ, Barcelona nhấn chìm 'tàu ngầm vàng' Villarreal

9 phút cuối bùng nổ, Barcelona nhấn chìm 'tàu ngầm vàng' Villarreal