120 phút kịch tính, Indonesia vào chung kết, chờ Việt Nam hay Campuchia?

120 phút kịch tính, Indonesia vào chung kết, chờ Việt Nam hay Campuchia?