Hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho người dân gặp khó khăn - hoạt động ý nghĩa của Chính phủ

21/05/2024 - 20:19

 - Để bảo đảm an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống của Nhân Dân trong dịp giáp hạt năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận, phân bổ, hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia theo các quyết định của Thủ tướng, để hỗ trợ cho Nhân Dân kịp thời, đúng đối tượng, đúng định mức theo quy định.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, tổng hợp các trường hợp có nguy cơ không đủ lương trong dịp giáp hạt (nếu có), để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ lương thực theo quy định. Việc chỉ đạo rà soát này bao gồm các địa phương sản xuất gạo, như: Bạc Liêu, Nghệ An và An Giang...

Tổng cục Dự trữ Nhà nước bảo đảm đủ gạo dự trữ quốc gia cho các tình huống đột xuất

Riêng ở An Giang, trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 1416/VPCP-KTTH, ngày 05/3/2024 của Văn phòng Chính phủ, nhằm có thêm nguồn lực, ngoài nguồn lực nội tại của địa phương để giúp cho người dân (hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và đối tượng bảo trợ xã hội) đảm bảo lương thực, ổn định cuộc sống dịp giáp hạt đầu năm 2024 và không để ai bị bỏ lại phía sau, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, tham mưu, tổng hợp gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ lương thực cho các trường hợp khó khăn theo quy định và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi rà soát, tổng hợp, ngày 10/5/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký Công văn 585 /UBND-KTTH về việc nhu cầu hỗ trợ gạo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp giáp hạt đầu năm 2024.

Theo nội dung công văn, thời gian qua, tỉnh An Giang nhận được sự quan tâm hỗ trợ rất lớn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương trong việc triển khai các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Từ đó, đã giúp cho nhiều người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội… vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cụ thể, đầu năm 2024, tỉnh An Giang được Thủ tướng Chính phủ xuất cấp 501.825 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, để hỗ trợ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và giáp hạt năm 2024. Tỉnh An Giang đã hoàn thành việc tiếp nhận 501.825 kg gạo từ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ và đã cấp phát hết số gạo trên cho 33.455 người dân gặp khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và giáp hạt đầu năm 2024.

Đến nay, qua rà soát tổng hợp, có 37.184 người tiếp tục cần hỗ trợ (bao gồm đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn). Tổng số gạo hỗ trợ 557.760 kg (15kg gạo/người/tháng). Để có thêm nguồn lực hỗ trợ cho bà con gặp khó khăn, bên cạnh nguồn lực nội tại của tỉnh, UBND tỉnh An Giang đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ cho An Giang theo Chương trình của Chính phủ hỗ trợ cho cả nước.

Từ chương trình này, thời gian qua, tỉnh An Giang nhận được sự quan tâm hỗ trợ rất lớn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương trong việc triển khai các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Từ đó, đã giúp thêm cho nhiều người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội… vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo ông Tô Đức, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, việc Chính phủ cấp gạo cho bà con nhằm hướng tới nhóm người không tham gia sản xuất, gặp khó khăn, không có khả năng lao động được, như: Người cao tuổi không nơi nương tựa, người khuyết tật đặc biệt nặng, người tâm thần..., với tiêu chuẩn 15kg gạo/tháng. Ngoài ra, một số vùng gặp thiên tai, bão lũ, người dân mất việc làm thực sự cũng cần hỗ trợ từ Nhà nước để vượt khó.

​Đây là chương trình hàng năm của Chính phủ phân bổ, hỗ trợ gạo cho tất cả các địa phương từ nguồn dự trữ quốc gia, không phải gạo sản xuất được chia đều ngay ở địa phương. Vì thế, cả ở những địa phương sản xuất gạo, như: Bạc Liêu, Nghệ An và An Giang vẫn tiếp nhận gạo từ Trung ương để hỗ trợ cho bà con gặp khó khăn.

Hoạt động hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia là việc làm hết sức cần thiết, có ý nghĩa thiết thực, đậm chất nhân văn, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, sẻ chia của Chính phủ đối với bà con gặp khó khăn… Đây là nguồn động viên, giúp người dân nghèo cả nước vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, phát triển sản xuất.

NGỌC HÂN